Dopravně psychologické vyšetření, psychotesty pro řidiče

Děčín - Ústí nad Labem

Provádíme dopravně psychologickou diagnostiku v souladu s podmínkami stanovenými v § 87a odst. 5 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
Vyšetření provádějící dopravní psycholog je k tomuto druhu speciální diagnostiky akreditován Ministerstvem dopravy České republiky.
Jsme členem Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů, o.s.

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření určeno?

- pro řidiče profesionály s vozidly nad 7 tun
- učitele autoškol a zkušební komisaře
- pro žadatele o navrácení řidičského oprávnění všech skupin, vybodované řidiče, dle podle §123d

Osvědčení o absolvování dopravně psychologického vyšetření obdrží klient v den jeho provádění a je plně seznámen s výsledky, které dosáhl v použitých diagnostických metodách a to včetně eventuálního doporučení či podnětů k osobnostnímu či výkonovému růstu.

Upozornění

Od 20. 2. 2016 je nutné při absolvování dopravně psychologického vyšetření předložit výpis z evidenční karty řidiče a platnou lékařskou prohlídku.